Op de rug van een paard

Effecten voor voor mensen die kampen met stress, burn-out of weinig zelfvertrouwen

Als expert in de equitherapie kan ik vertellen dat het bewegen op een paard bijzonder gunstig kan zijn voor mensen die kampen met stress, burn-out of weinig zelfvertrouwen. Het bewegen op een paard activeert namelijk verschillende delen van de hersenen en draagt bij aan het verbeteren van motorische vaardigheden, mentale flexibiliteit en vermindering van spanning.

Het paard kan letterlijk en figuurlijk een steun en toeverlaat zijn voor de cliënt. Het  werkelijk gedragen worden draagt bij aan een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Dit is helpend voor de ontspanning van de cliënt en helpt om open te staan voor de therapie. Bovendien kan het dragende vermogen van het paard bijdragen aan het herstel van het vertrouwen in anderen en in zichzelf. Het gevoel van fysieke en emotionele ondersteuning is waardevol bij mensen die zich weinig ondersteund voelen in hun dagelijks leven. Dit kan vooral nuttig zijn voor mensen met weinig hulpbronnen, of voor mensen die een trauma hebben meegemaakt en zich onzeker of kwetsbaar voelen.

Een volgend belangrijk aspect van het werken op het paard is de beweging van het paard. De ritmische bewegingen van het paard zorgen voor sensorische stimulatie wat een een positief effect heeft op de hersenen en mentale processen. Dit leidt tot verhoogde activiteit in het vestibulaire systeem van de hersenen wat kan bijdragen aan de verbetering van evenwicht, ruimtelijke oriëntatie en lichaamsbewustzijn.

Daarnaast vereist het bewegen op een paard een bepaalde mate van bewustzijn en coördinatie, waardoor het motorische systeem wordt geactiveerd. Hierdoor ontstaat een betere samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft. Het bewegen op een paard veroorzaakt dus een natuurlijke bilaterale stimulatie. Door deze bilaterale stimulatie wordt het verwerken van informatie en emoties bevorderd. Bilaterale stimulatie heeft dus ook een positief effect op de mentale gezondheid. Het is helpend bij het verminderen van stress en symptomen van burn-out, door het verminderen van de activiteit in de amygdala, het gebied in de hersenen dat verantwoordelijk is voor emotieregulatie. De ritmische bewegingen van het paard hebben een kalmerend effect op het zenuwstelsel en dragen op die manier bij aan vermindering van angst en stress. Dit kan helpen om gevoelens van hulpeloosheid en machteloosheid te verminderen, die vaak gepaard gaan met stress en burn-out.

Tot slot kan het bewegen op een paard ook bijdragen aan neuroplasticiteit, wat verwijst naar het vermogen van de hersenen om zich aan te passen aan nieuwe ervaringen. Dit kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe neurale verbindingen en een verbetering van de cognitieve functies zoals het vermogen om te leren, te onthouden en problemen op te lossen. Dit betekent dat het bewegen op een paard niet alleen kan bijdragen aan fysieke en mentale gezondheid, maar ook aan de ontwikkeling van de hersenen.

Al deze aspecten samen maken het bewegen op een paard in equitherapie zeer geschikt voor mensen die kampen met stress, burn-out of weinig zelfvertrouwen doordat het bijdraagt aan verbeterde motorische vaardigheden, mentale flexibiliteit en vermindering van spanning. Voor wie op zoek is naar een unieke en waardevolle ervaring om hun mentale en fysieke gezondheid te verbeteren, is equitherapie een waardevolle therapie. Neem contact op en ontdek de voordelen van deze unieke vorm van therapie

Foto door energepic.com